P1088350 Big Sur Scenery
P1088350 Big Sur Scenery

ANVR, SGR & Calamiteitenfonds

Little America, een merk van TravelEssence Netherlands BV, is aangesloten bij SGR, Calamiteitenfonds en ANVR. Hieronder een verdere toelichting wat betreft SGR en het Calamiteitenfonds.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Little America, een merk van TravelEssence Netherlands BV (KvK nr. 55970095) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Little America, een merk vanTravelEssence Netherlands BV (KvK nr. 55970095) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.